Sneak peak of tonights tv performance at Moraeus med Mera: https://www.svt.se/moraeus-med-mera/